TKM Akupunktur

Traditionell kinesisk medicin, eller TKM som det förkortas, har utvecklats i Kina under tusentals år och använts för at återställa och behålla balansen i kroppen vid sjukdom och smärta.

En central tanke inom TKM är att tillvaron skall vara i balans. Man eftersträvar balans och harmoni i kroppen – mellan dess organ, i relation till andra och sig själv och med naturen – för att främja hälsa. När man behandlar gör man det med syftet att hitta roten till sjukdomen och återupprätta den ursprungliga harmonin, man behandlar med andra ord orsaken istället för symtomen.

Kopplingen mellan kropp och själ är integrerad och självklar vid behandling med kinesisk medicin. Såväl fysiska, känslomässiga, mentala och sociala aspekter är alla delar av den individuella symtombilden, där alla symtom och tecken tillsammans bildar ett energetiskt mönster som beskriver den aktuella kliniska situationen. Därför kan oro, stress och andra psykosomatiska besvär effektivt behandlas med akupunktur.

 

Traditionell Kinesisk Akupunktur

Den traditionella kinesiska akupunkturen är tillsammans med andra specialkunskaper en del av traditionella kinesiska medicin.

Enligt kinesisk medicin finns det i kroppen ett komplext nätverk av energibanor, ”meridianer”, där livsenergin Qi strömmar. Dessa meridianer har kopplingar till olika inre organ (vilket exempelvis förklarar att en punkt på armen kan lugna ett astmaanfall). Rörelse är liv, stagnation är död och Qi skall ständigt flöda obehindrat.

När vi åldras, får sjukdomar eller skadar oss uppstår ibland blockeringar eller oregelbundenhet i energiflödet. Då uppstår fysiska och psykiska obalanser; exempelvis sjukdomssymtom som smärta, svullnad, inflammation, trötthet som kan regleras med akupunktur.

Syftet med behandlingen är att reglera flödet av Qi – att återskapa kroppens naturliga energibalans och därigenom främja kroppens självläkande förmåga.

Längs meridianerna finns akupunkturpunkter med var sin särskilda funktion. Med nålar stimuleras punkterna för att utlösa specifika effekter och därigenom påverka energi- och blodflödet i kroppen. Vid att lösa upp energiblockeringar, leda bort energiöverskott eller tillföra energi till bristområden för att stärka en svaghet, återskapas balansen.

 

Olika saker, samma namn

I dag finns flera olika sorters akupunktur som delvis baseras på olika teoretiska förklaringsmodeller. Svenska akupunkturförbundet säger:

Skilj på kinesisk akupunktur och sensorisk stimulering.

Ursprunglig akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin (kinesisk akupunktur) skall inte förväxlas med sensorisk stimulering utförd inom landstinget. Sensorisk stimulering utförd bl a av sjukgymnast används inom landstinget företrädesvis på smärtpatienter. Sensorisk stimulering utförs med mindre mängd behandlingstekniker än vid kinesisk akupunktur. Enbart västerländsk diagnos utförs och kinesisk akupunkturbedömning utesluts. Utbildningarna i sensorisk stimulering pågår ofta under 2-4 veckor. Det finns även andra varianter av akupunktur men Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin värnar den ursprungliga traditionella kinesiska akupunkturen med flerårig utbildning och praktik.

På 1980-talet infördes sensorisk stimulering i svensk landstingsvård men kinesisk akupunktur uteslöts. I många västländer används dock och rekommenderas kinesisk akupunktur som vårdform även av läkare vid fler områden än bara vid smärta”.

www.akupunkturforbundet.se

Så här ser man på det enligt västerländsk medicin:

Skolmedicinsk forskning bekräftar att akupunktur påverkar cirkulationssystemet och många inre processer via hormon-, nerv-, lymf- och immunsystemet.
Stimulans med nålar frigör kemiska transmittorsubstanser varpå budskap når hjärnan via nervsystemets elektrokemiska kommunikation. Behandlingen frisätter bland annat hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående. Olika nivåer i det centrala nervsystemet samverkar i att skapa akupunkturens läkande verkan.

Akupunkturens positiva verkan styrks idag genom tusentals studier, bl a genom databanken PubMed. TKM-akupunktur har de sista årtiondena fått en stor spridning i världen och blivit erkänd av Världshälsoorganisationen (WHO) som en effektiv behandlingsmetod.