Så här går behandlingen till

Kroppsakupunktur

Jag ställer diagnos på just din obalans genom att ställa frågor kring din tidigare och nuvarande hälsa, känna på pulsen och titta på tungan. Du får beskriva din hälsohistoria och dina vanor.

Vid första besöket görs en detaljerad undersökning för att säkerställa en korrekt diagnos som ligger till grund för behandlingen. Detta besök inkl behandling tar cirka 90 -120 minuter.  Efterföljande behandlingar tar ca 1 timme.

Behandlingen innebär att man stimulerar akupunkturpunkter med hjälp av sterila engångsnålar. Det finns drygt 500 punkter av vilka jag väljer olika kombinationer beroende på det aktuella tillståndet.

Vid nålstickningen kan du uppleva sensationer som värme, kyla, pirrande, ilande, stickande, pulserande eller kittlande. När nålarna sitter i uppstår en djup avslappning då endorfiner frisätts. Nålarna sitter oftast runt 35-40 minuter, under tiden ligger du och slappnar av till lugn musik eller i tystnad.

Behandlingen syftar till att återskapa cirkulation och vitalitet och används även i förebyggande syfte och som ren friskvård.

Precis som varje människa är unik är också varje behandling unik. Varje person och åkomma behandlas individuellt. Som exempel behandlas huvudvärk olika för varje person, beroende på var värken sitter och vilka övriga sjukdomstecken patienten har.

 

Behandlingsresultat

Efter en behandling med akupunktur infinner sig ofta ett lugn och en avslappnad känsla som reducerar stress. Vid avvänjning (nikotin, alkohol, droger) hjälper akupunkturen till att dämpa abstinens och stärka kroppens utrensande processer.

Ofta behövs ett antal behandlingar för att komma tillrätta med problemen. Antalet varierar med den tid du haft ditt problem, din läkningsförmåga samt problemets art och komplexitet. Vid akuta problem kan det räcka med enstaka eller ett fåtal behandlingar. Andra symptom och kroniska åkommor kan kräva en serie behandlingar, upptill 10 gånger eller fler.

I de flesta fall är resultatet bestående men ibland krävs underhållande behandling, t ex en gång per månad för att förbli besvärsfri.

När grundorsaken behandlas, händer ofta att andra till synes irrelevanta symtom försvinner samtidigt. Detta beror på att det som vid första anblicken kan verka vara helt åtskilda symtom i själva verket är ömsesidigt påverkade symtom i en kedja av genererade obalanser – det blir en dominoeffekt av positiv återverkan.

I början av behandlingsperioden, oftast efter första behandlingen, kan symtomen förvärras under en kort period, såkallad ”förstförsämring”. Det är vanligt inom alla naturliga terapier, där kroppen hjälps i sin läkningsprocess. Även gamla symtom kan blossa upp, vilket beror på att dessa inte behandlats, eller inte behandlats på ett korrekt sätt. Att de nu kommer upp till ytan är positivt, för det betyder att de lämnar systemet. Det kan vara bra att känna till även om det inte är vanligt förekommande.